DOPRAVA ZDARMA | SNADNÉ VRÁCENÍ A VÝMĚNY

0

Tvůj vozík je prázdný

Podmínky služby a prodeje japonských nůžek

Poslední aktualizace na 14 leden 2021

Nippon Shears Pty Ltd ACN 641 863 578

Působí jako správce společnosti The Adams Scissor Trust ABN 68 501 252 754

Obchodování pod obchodním názvem Japan Scissors

 

 

 

PODMÍNKY JAPONSKÝCH NŮŽKŮ

K nákupu produktů

A JEN PROHLÍŽENÍ

Vítejte v Japonsku nůžky.

V těchto termínech také Japonské nůžky označujeme jako „naše“, „my“ nebo „my“.

A ty jsi ty!

O čem jsou tyto pojmy?

Tyto podmínky platí, když používáte tento web, tedy https://www.jpscissors.com/ a jakékoli další weby, které provozujeme se stejným názvem domény a jinou příponou (webová stránka).

Tyto podmínky platí také při nákupu produktů prostřednictvím této webové stránky (Produkty).

Pokud hledáte naše zásady ochrany osobních údajů, které budeme dodržovat a také souhlasíte s tím, že budete vázáni, najdete je zde https://www.jpscissors.com/pages/privacy-policy.

Jak si mohu tyto podmínky přečíst?

Tyto výrazy jsme rozdělili do tří částí, aby byly snadno čitelné a srozumitelné.

Těmito částmi jsou:

  • ČÁST A: Podmínky pro nákup produktů (platí při nákupu)
  • ČÁST B: Podmínky pro procházení a interakci s tímto webem (platí při procházení)
  • ČÁST C: Odpovědnost a záruky a ustanovení o výkladu (platí pro nákup i procházení)

Pokud máte dotazy týkající se těchto podmínek, dejte nám prosím vědět a nepokračujte v používání této webové stránky ani si nekupujte žádné produkty, dokud si tyto podmínky nepřečtete a nesouhlasíte.

Vrátil jsem se na váš web, musím si tyto podmínky přečíst znovu?

Jakmile zadáte objednávku, na váš nákup těchto produktů se budou vztahovat podmínky přijaté v místě prodeje. Vezměte však na vědomí, že kteroukoli část těchto podmínek můžeme kdykoli změnit aktualizací této stránky webových stránek, takže můžete zjistit, že při příštím používání této webové stránky nebo nákupu produktů budou platit jiné podmínky. Můžete zkontrolovat datum v horní části této stránky a zjistit, kdy jsme tyto podmínky naposledy aktualizovali.

UPOZORNĚNÍ

Společnost Japan Scissors se snaží poskytovat nejlepší prémiové nůžkové produkty a další příslušenství za dostupné ceny. Pokud používáte nebo kupujete produkt, mějte na paměti, že: 

()              (Obecná informace) Veškeré informace na webových stránkách vám jsou poskytovány pouze jako obecné informace. Informace nejsou přizpůsobeny vašim konkrétním okolnostem a nemusí odpovídat vašim konkrétním potřebám.

(B)              (Bezpečnostní opatření) Výrobky by měly být používány vždy bezpečně a náležitě. Při používání produktů je třeba postupovat opatrně a produkty by neměly používat děti.

(C)              (Nelegální nebo škodlivé použití) Produkty by neměly být používány k žádným nezákonným, nevhodným nebo škodlivým účelům.


ČÁST A

KDY KOUPÍTE PRODUKTY…

1                 PŘEDKLÁDÁNÍ OBJEDNÁVKY

()              Odesláním objednávky na nákup Produktu pomocí funkcí Webové stránky (Objednávka) prohlašujete a zaručujete, že:

(I)               máte právní způsobilost a máte dostatečný věk k uzavření závazné smlouvy s námi; a

(Ii)              jste oprávněni používat debetní nebo kreditní kartu, kterou jste uvedli v objednávce.

(B)              Odeslání objednávky představuje váš záměr a nabídku vstoupit do části A těchto podmínek (včetně části C, se kterou jste souhlasili používáním této webové stránky), kde vám poskytneme produkty, které jste si objednali, výměnou za platbu celkové uvedené částky při pokladně.

(C)              Část A těchto podmínek není mezi vámi a námi dohodnuta, dokud nebudeme schvalovat vaši platbu a nedostanete od nás e-mail s potvrzením, že vaše objednávka je zpracovávána.

2                 PRODUKTY

()              (popisy) Budeme se snažit zajistit, aby poskytované produkty byly v podstatě stejné jako produkty zobrazené na našich webových stránkách, nebo jak bylo s vámi písemně dohodnuto před provedením vaší objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že kvůli zobrazení obrazovky, barvě a jasu a kvalitě obrazu se produkty nemusí přesně shodovat s obrazem na naší webové stránce.

(B)              (Specifikace) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud není ve vaší objednávce nebo písemně dohodnuto jinak, společnost Japan Scissors neposkytuje žádné záruky ohledně následujících specifikací jakéhokoli produktu:

(I)               materiál, z něhož byl Produkt vyroben (například konkrétní druh oceli); nebo

(Ii)              umístění, ve kterém byl produkt vyroben.

(C)              (Velikost) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že velikosti uvedené pro naše výrobky budou odpovídat údajům výrobce. Před zakoupením produktu musíte zkontrolovat velikost dostupnou na našich webových stránkách, abyste se ujistili, že kupujete správnou velikost pro vás. Velikost uvedená na webových stránkách se může u různých produktů lišit. Pokud nezkontrolujete velikost a nepřejete si výměnu, můžete nést odpovědnost za příslušné poplatky za dopravu.

(D)              (Riziko a titul) Dokud nebude cena vašich produktů zcela zaplacena, titul v těchto produktech si ponechá společnost Japan Scissors. Riziko v produktech na vás přejde na dobírku. Dodání nesmí být vámi odmítnuto.

3                 PLATBA

()              Všechny ceny jsou:

(I)               na jednotku (pokud není uvedeno jinak);

(Ii)              v australských dolarech; a

(iii)             se mohou změnit, než dokončíte objednávku bez předchozího upozornění.

(B)              (Platba povinnosti) Pokud není písemně dohodnuto jinak, musíte zaplatit za všechny produkty v částkách stanovených v objednávce a v době zadání vaší objednávky (poplatky).

(C)              (GST) Pokud není uvedeno jinak, částky uvedené na webových stránkách nezahrnují GST. Ve vztahu k jakémukoli GST splatnému za zdanitelné plnění společností Japan Scissors musíte zaplatit GST s výhradou, že Japan Scissors předloží daňovou fakturu.

(D)              (Příplatky za karty) Vyhrazujeme si právo účtovat příplatky za kreditní karty v případě, že jsou platby prováděny kreditní, debetní nebo charge kartou (včetně Visa, MasterCard nebo American Express).

(E)              (Online platební partner) Můžeme použít poskytovatele plateb třetích stran (Poskytovatelé plateb) shromažďovat platby za produkty. Zpracování plateb poskytovatelem plateb bude kromě těchto podmínek podléhat podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů poskytovatele plateb a nebudeme odpovídat za bezpečnost nebo výkon poskytovatele plateb.  Vyhrazujeme si právo opravit nebo nařídit našemu Poskytovateli plateb, aby opravil jakékoli chyby nebo chyby ve shromažďování vašich plateb.

(F)               (Chyby v ceně) V případě, že zjistíme chybu nebo nepřesnost v ceně, za kterou byla vaše objednávka zakoupena (včetně cen za dopravu), pokusíme se vás kontaktovat a co nejdříve vás o tom informovat. Poté budete mít možnost koupit objednávku za správnou cenu nebo objednávku zrušit. Pokud se rozhodnete objednávku zrušit a platba již byla odepsána, celá částka bude připsána zpět na původní způsob platby.

4                 DORUČENÍ A DOPRAVA

()              (Dodací náklady) Ceny zobrazené při placení zahrnují náklady na dopravu (pokud není uvedeno jinak).

(B)              (detaily objednávky) Společnost Japan Scissors vám může za doručení kdykoli účtovat poplatek (bez ohledu na to, že jsme tak dříve možná neučinili). Pokud jsou ceny uvedeny jako dodávka:

(I)               doručení je do místa dodání výslovně přijatého společností Japan Scissors; a

(Ii)              dodáme vám produkty v souladu s přepravními informacemi zobrazenými na našich webových stránkách.

(C)              (Problémy s doručením) Na doručení objednávky pro vás se vztahují podmínky kurýra třetí strany. Jakékoli problémy s doručením by měly být směrovány na nás, abychom problém vyřešili. Budeme se snažit vám pomoci zajistit, aby vaše doručení dorazilo. Všechny dodací lhůty, které vám poskytneme, jsou pouze odhady a podléhají poštovním zpožděním a důvodům mimo naši kontrolu. Nezaručujeme ani neposkytujeme žádné prohlášení, že vaše objednávka bude doručena ve stanovených časech. Nebudeme odpovídat za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s pozdními dodávkami.

(D)              (Mezinárodní objednávky) Japan Scissors si vyhrazuje právo odmítnout mezinárodní objednávky. Schválené mezinárodní objednávky mohou podléhat celním a dovozním clům po dosažení země určení. Budete odpovědní za zaplacení všech celních a dovozních cel a berete na vědomí, že nezaplacení může mít za následek zadržení vaší objednávky na celnici. Nebudeme nést odpovědnost za žádné náklady, které vám mohou vzniknout při propuštění vaší objednávky od cel, včetně vrácení veškerých celních nebo dovozních cel, která můžete zaplatit.

5                 ZMĚNY VAŠE OBJEDNÁVKY

5.1             ZRUŠENÍ USA

Vyhrazujeme si právo zrušit vaši objednávku z jakéhokoli důvodu a budeme vás o tom co nejdříve informovat. Pokud již byla platba odepsána, bude celá částka připsána zpět na původní způsob platby.

5.2             ZRUŠENÍ VÁM

Svou objednávku můžete zrušit, dokud vám objednávku písemně nepotvrdíme. Jakmile vaši objednávku potvrdíme, vaše objednávka je závazná a nelze ji změnit. Naše procesy refundace a výměny v klauzulích 5.3 - 5.6 může platit.

5.3             NÁVRHY A VÝMĚNY

Pokud nejste spokojeni se svým Produktem nebo pokud máte nějaké problémy s vaším Produktem, kontaktujte nás na adrese ahoj@jpscissors.com

5.4             ZMĚNA NÁVRATNOSTI MYSLU

()              Nabízíme vrácení zboží se změnami po dobu 7 dnů od doručení, pouze pokud dodržíte následující postup:

(iii)             Musíte nás kontaktovat do 7 dnů od data, kdy vám byl produkt doručen (datum dodání), což znamená, že chcete produkt vrátit, a zda chcete vrácení peněz, kredit v obchodě nebo výměnu.

(iv)             O zpětném e-mailu vás budeme informovat mimo USA zpáteční adresa v Austrálii k odeslání produktu (Zpáteční adresa).

(V)              Za svou cenu odešlete produkt na zpáteční adresu mimo USA.

(Vi)             Po obdržení produkt zkontrolujeme, abychom se ujistili, že je v původním stavu a v původním obalu (jak jsme určili podle našeho absolutního uvážení) (Původní stav).

(vii)            Pokud zjistíme, že Produkt není v původním stavu, podle naší volby buď:

  1. nenabídneme změnu mysli a produkt buď ponecháme, nebo jej podle vaší volby doručíme zpět na vaši jmenovanou adresu (na vaše náklady); nebo
  2. nabídnout změnu mysli vrácení, minus 30% poplatek za opětovné naskladnění a poplatek za úklid ve výši, kterou jsme rozumně určili (pokud není produkt po návratu čistý).

(viii)           Pokud zjistíme, že je Produkt v původním stavu a za podmínek tohoto článku 5.4 (a) všechny byly splněny, pak vydáme vrácení peněz, kredit v obchodě nebo směna (podle vašeho uvážení), minus 10% poplatek za opětovné naskladnění. Pokud se rozhodnete pro vrácení peněz nebo kredit v obchodě, odečteme vám z této částky váš poplatek za opětovné naskladnění. Pokud se rozhodnete pro výměnu:

  1. může se od vás požadovat, abyste zaplatili další poplatek na pokrytí poplatku za opětovné naskladnění, v závislosti na hodnotě položky na výměně; a
  2. dodáme vám předmět výměny bez dalších nákladů na dopravu.

(B)              Od data 7 dnů po datu dodání produktu nenabízíme vrácení ani výměny za zmínku.

5.5             OSTATNÍ NÁVRATNOSTI

(a) Poskytneme plnou náhradu poplatků zaplacených za produkt, pokud zjistíme, že:

(I)               Produkt, který jste si objednali, jste neobdrželi pouze z důvodu naší chyby;

(Ii)              Produkt, který vám byl poskytnut, nebyl v podstatě stejný jako Produkt, který jste si objednali, jak je zobrazen na našich webových stránkách (podléhá přiměřeným změnám v důsledku zobrazení obrazovky, barev a jasu a kvality obrazu); nebo

(iii)             výrobek je vadný v souladu s ustanovením 5.6.

(B)              Pokud dodržujete ustanovení doložky 5.6, vrácení celé částky poplatků zaplacených za produkt (bez nákladů na dopravu) bude připsáno zpět na váš původní způsob platby, pokud nepožádáte jinak a my tento požadavek schválíme.

5.6             PORUCHOVÉ VÝROBKY

Následující postup se vztahuje na jakýkoli Produkt, který považujete za vadný:

()              Pokud se domníváte, že je váš produkt vadný, kontaktujte nás na adrese ahoj@jpscissors.com s úplným popisem poruchy (včetně obrázků).

(B)              Pokud zjistíme, že váš produkt může být vadný, požádáme vás, abyste nám produkt zaslali zpět na vaše náklady k další kontrole, včetně veškerého příslušenství, příruček, dokumentace nebo registrace dodávané s produktem. Vyhrazujeme si právo na další kontrolu, než budeme považovat produkt za vadný.

(C)              Zjistíme-li podle našeho rozumného názoru, že výrobek není vadný nebo je vadný z důvodu spravedlivého opotřebení, nesprávného použití, nesprávného použití v souladu s pokyny výrobce nebo nesprávné péče (včetně chemického poškození nebo poškození čepel nebo seřizovač napětí kvůli nesprávnému použití), odmítneme váš návrat a zašleme vám produkt zpět na vaše náklady.

(D)              Pokud zjistíme, že je produkt vadný, bude vám připsána celá zaplacená částka (včetně nákladů na dopravu) a můžete požádat o vrácení peněz, výměnu nebo kredit v obchodě. Všechny vrácené platby budou připsány zpět na váš původní způsob platby, pokud nepožádáte jinak a my tento požadavek schválíme.

(E)              Pokud nedodržíte ustanovení tohoto článku 5.6 pokud jde o vadný produkt, můžeme podle našeho absolutního uvážení poskytnout pouze částečnou náhradu nebo žádnou náhradu za vadný produkt.

(F)               V této klauzuli nic 5.6 Účelem je omezit nebo jinak ovlivnit fungování jakýchkoli záruk výrobců, na které máte nárok, nebo jakýchkoli vašich práv, která nelze podle platných zákonů vyloučit.

6                 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

()              Společnost Japan Scissors si ponechává veškerá práva duševního vlastnictví k designu produktů, včetně štítků a obalů, nebo tato práva vlastní třetí strana. Nesmíte se pokoušet produkty kopírovat, reprodukovat, vyrábět nebo jinak komercializovat.

(B)              V těchto termínech „Práva k duševnímu vlastnictví„znamená veškerá autorská práva, ochranná známka, design, patent, práva na polovodiče a uspořádání obvodů, obchodní, obchodní, názvy společností a domén, důvěrná a jiná vlastnická práva a veškerá další práva k registraci těchto práv, ať už byla vytvořena před nebo po datu tyto termíny jak v Austrálii, tak na celém světě.

7                 DODAVATELÉ TŘETÍCH STRAN

()              Můžeme provést některou z následujících akcí:

(I)               zadávat jakoukoli část provádění jakýchkoli služeb souvisejících s poskytováním Produktů, včetně dodávky vašich Produktů; nebo

(Ii)              obstarávat materiály a produkty od dodavatelů třetích stran,

bez dalšího upozornění nebo povolení od vás.

(B)              V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebudeme odpovědní za žádné činy nebo opomenutí těchto třetích stran, a to ani v případě, že tyto třetí strany způsobí zpoždění nebo poškození jakékoli části vaší objednávky nebo nedbalost při poskytování služeb nebo zboží.

8                 SLEVOVÉ KÓDY

()              Můžeme poskytnout propagační kódy nabízející slevu na Produkty (Slevový kód).

(B)              Souhlasíte s tím, že kódy slev:

(I)               nemusí být zpětně použitelné na Objednávku;

(Ii)              jsou nepřenosné;

(iii)             nelze je vyměnit za hotovost nebo kredit v obchodě; a

(iv)             mohou podléhat dalším podmínkám.

9                 HODNOCENÍ A RECENZE

()              Může vám být poskytnuta příležitost hodnotit Produkt (Hodnocení) a / nebo nám může poskytnout zpětnou vazbu týkající se našich Produktů a jakýchkoli služeb (přezkoumání), včetně na webových stránkách.

(B)              V recenzích musíte uvést pravdivé, spravedlivé a přesné informace. Hodnocení musí být pravdivým a poctivým odrazem vašeho názoru na produkt.  

(C)              Můžete poskytnout pouze hodnocení produktu, který jste zakoupili, a napsat recenzi ve vztahu k vaší vlastní zkušenosti s produktem nebo našimi službami. Není povoleno poskytovat hodnocení ani psát recenze jménem jakékoli jiné osoby. 

(D)              Vyhrazujeme si právo z jakéhokoli důvodu odstranit nebo odstranit jakékoli hodnocení nebo kontrolu.

ČÁST B

KDYŽ SI TENTO WEBOVÝ WEB PŘEHLEDNETE…

10              PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Web musíte používat pouze v souladu s těmito podmínkami a příslušnými zákony a musíte zajistit, aby vaši zaměstnanci, subdodavatelé a další zástupci, kteří používají nebo k nim přistupují, dodržovali tyto podmínky a veškeré příslušné zákony.

11              VAŠE POVINNOSTI

Nesmíte:

()              kopírovat, zrcadlit, reprodukovat, překládat, přizpůsobovat, měnit, upravovat, prodávat, dešifrovat nebo dekompilovat jakoukoli část nebo aspekt webových stránek bez výslovného souhlasu Japan Scissors;

(B)              používat Webové stránky k jiným účelům než k procházení, výběru nebo nákupu Produktů;

(C)              používat nebo se pokoušet používat webové stránky způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo usnadňuje nezákonnou nebo podvodnou činnost;

(D)              používat nebo se pokoušet používat web takovým způsobem, který by mohl narušovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž pro web nebo servery nebo sítě, které web hostí;

(E)              používat Web s pomocí jakéhokoli automatizovaného skriptovacího nástroje nebo softwaru;

(F)               jednat způsobem, který může snížit nebo nepříznivě ovlivnit pověst společnosti Japan Scissors, mimo jiné propojením webových stránek na jakýchkoli jiných webových stránkách; a

(G)              pokusit se narušit zabezpečení webových stránek nebo jinak zasahovat do běžných funkcí webových stránek, mimo jiné prostřednictvím:

(I)               získání neoprávněného přístupu k účtům nebo datům webových stránek;

(Ii)              skenování, zkoumání nebo testování bezpečnostních slabin webu;

(iii)             přetížení, zaplavení, rozbití pošty, zhroucení nebo odeslání viru na web; nebo

(iv)             podněcovat nebo se účastnit útoku odmítnutí služby na web.

12              ÚČETNICTVÍ

()              Můžete se zaregistrovat k účtu (Účet) prostřednictvím webových stránek.

(B)              Registrací účtu souhlasíte s poskytnutím čestných, přesných, aktuálních a úplných informací.

(C)              Souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za:

(I)               zachování důvěrnosti a zabezpečení informací o vašem účtu a vašeho hesla; a

(Ii)              jakékoli činnosti a činnosti jakékoli třetí strany, ke kterým dojde prostřednictvím vašeho Účtu, bez ohledu na to, zda jste tyto činnosti schválili nebo ne.

(D)              Souhlasíte, že nás budete informovat, pokud na svém účtu zjistíte neobvyklou aktivitu, jakmile se o ní dozvíte.

(E)              Jakmile dokončíte proces registrace účtu, můžeme se podle našeho uvážení rozhodnout poskytnout vám účet.

(F)               Můžeme podle našeho absolutního uvážení pozastavit nebo zrušit váš účet z jakéhokoli důvodu, včetně jakéhokoli nedodržení těchto podmínek.

13              INFORMACE NA WEBOVÉ STRÁNCE

()              I když se snažíme zajistit, aby informace na webových stránkách byly co nejaktuálnější a nejpřesnější, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nezaručujeme (v maximálním rozsahu povoleném zákonem), že:

(I)               web nebude obsahovat chyby nebo vady (případně obojí);

(Ii)              webová stránka bude vždy přístupná;

(iii)             zprávy odeslané prostřednictvím webových stránek budou doručeny rychle nebo vůbec;

(iv)             informace, které obdržíte nebo poskytnete prostřednictvím webových stránek, budou bezpečné nebo důvěrné; a

(V)              veškeré informace poskytované prostřednictvím webových stránek jsou přesné nebo pravdivé.

(B)              Vyhrazujeme si právo na změnu jakýchkoli informací nebo funkcí na Webových stránkách tím, že budeme Webovou stránku kdykoli bez upozornění aktualizovat, včetně popisů produktů, cen a dalšího Obsahu Webových stránek.

14              DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

()              Společnost Japan Scissors si ponechává vlastnictví Webu a všech materiálů na Webu (včetně obrázků produktů, textu, grafiky, log, designu, ikon, dalších obrázků, zvukových a obrazových záznamů, cen, stahování a softwaru) (Webové stránky Content) a vyhrazuje si veškerá práva na všechna práva duševního vlastnictví, která vlastní nebo na něž má licence, která vám nebyla výslovně udělena.

(B)              Můžete vytvořit dočasnou elektronickou kopii celé nebo části webových stránek pouze za účelem jejich prohlížení. Nesmíte jinak reprodukovat, přenášet, přizpůsobovat, distribuovat, prodávat, upravovat nebo publikovat web nebo jakýkoli obsah webu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Japan Scissors nebo v souladu se zákonem.

15              PODMÍNKY TŘETÍCH STRAN

()              Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že podmínky třetích stran (Podmínky třetích stran) mohou platit, včetně:

(I)               podmínky Shopify, dostupné zde: https://www.shopify.com/legal/terms

(Ii)              podmínky služby PayPal, které jsou k dispozici zde: https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_AU

(iii)             podmínky služby Afterpay, dostupné zde: https://www.afterpay.com/en-AU/terms-of-service

(iv)             podmínky Zip, dostupné zde: https://zip.co/page/terms-and-conditions

(B)              Zákazník souhlasí s jakýmkoli Třetí strana Podmínky vztahující se na jakékoli zboží a služby třetích stran a společnost Japan Scissors nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které utrpí zákazník v souvislosti s těmito podmínkami třetích stran.

16              Odkazy na jiné stránky

()              Web může obsahovat odkazy na jiné weby, za které neneseme odpovědnost. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem jakýchkoli odkazovaných webových stránek a nejsme zodpovědní za tento obsah.

(B)              Zahrnutí jakékoli propojené webové stránky na web neznamená naše schválení nebo schválení propojené webové stránky.

17              HOSTOVÁNÍ TŘETÍCH STRAN

()              Tento web využívá a třetí stranou platforma (v našem případě Shopify) a podmínky Shopify se vztahují na vaše používání této webové stránky v rozsahu, v jakém se na vás vztahují.

(B)              V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a naší dohodou se společností Shopify nebudeme odpovědní za žádné činy nebo opomenutí společnosti Shopify, a to ani v souvislosti s jakoukoli chybou nebo chybou webových stránek nebo s jakýmikoli problémy při zadávání objednávek.

18              BEZPEČNOST

Japan Scissors nepřijímá odpovědnost za ztrátu nebo poškození počítačových systémů, mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení vzniklých v souvislosti s používáním webových stránek. Měli byste učinit svá vlastní opatření, abyste zajistili, že proces, který používáte pro přístup na web, vás nevystavuje riziku virů, škodlivého počítačového kódu nebo jiných forem interference.

19              ZPRÁVA O ZPRÁVĚ

Pokud se dozvíte o zneužití Webu jakoukoli osobou, jakýchkoli chybách v materiálech na Webu nebo jakýchkoli potížích s přístupem nebo používáním Webu, kontaktujte nás okamžitě pomocí kontaktních údajů nebo formuláře uvedených na našich Webech.

ČÁST C

ODPOVĚDNOST A DALŠÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY…

20              ODPOVĚDNOST

()              V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy omezuje společnost Japan Scissors veškerou odpovědnost jakékoli osoby za ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, ať už vyplývající ze smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), zákona, spravedlnosti, odškodnění nebo jiného, ​​vyplývajícího jakýmkoli způsobem na tento web, tyto podmínky nebo jakékoli produkty nebo služby poskytované společností Japan Scissors, je omezeno na větší z těchto hodnot:

(I)               celkové poplatky, které jste společnosti Japan Scissors zaplatili za 12 měsíců před první akcí, která vedla k vzniku příslušné odpovědnosti; a

(Ii)              100 AUD.

(B)              Reklamace ztráty nebo poškození přepravovaných produktů musí být vznesena vůči přepravci.

(C)              Na produkty prodávané společností Japan Scissors se může vztahovat jakákoli záruka poskytnutá výrobcem, která se na vás vztahuje. Veškerá další výslovná nebo předpokládaná prohlášení a záruky ve vztahu k Produktům a souvisejícím službám poskytovaným společností Japan Scissors jsou v maximální míře povolené platnými zákony vyloučeny.

(D)              Nic v této dohodě nemá za cíl omezit fungování australského spotřebitelského práva obsaženého v Zákon o hospodářské soutěži a spotřebitele 2010 (Cth) (ACL). Podle seznamu ACL můžete mít nárok na některá nápravná opatření (jako je vrácení peněz, výměna nebo oprava), pokud dojde k selhání zboží nebo služeb, které poskytujeme.

(E)              (odškodnění) Odškodňujete společnost Japan Scissors a její zaměstnance a zástupce za veškerou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zranění, které utrpí nebo by mohla utrpět jakákoli osoba vyplývající z vašich nebo vašich zástupců:

(I)               porušení kterékoli z těchto podmínek;

(Ii)              používání webových stránek; nebo

(iii)             používání jakéhokoli zboží nebo služeb (včetně Produktů) poskytovaných společností Japan Scissors.

(F)               (Následná ztráta) V maximálním rozsahu povoleném zákonem nebude společnost Japan Scissors za žádných okolností odpovědná za jakékoli náhodné, zvláštní nebo následné ztráty nebo škody nebo škody za ztrátu dat, obchodní nebo obchodní příležitosti, dobré vůle, očekávaných úspor, zisků nebo výnosů vzniklých v rámci nebo v souvislosti s touto webovou stránkou, těmito podmínkami nebo jakýmikoli produkty nebo službami poskytovanými společností Japan Scissors (kromě případů, kdy tuto odpovědnost nelze vyloučit podle Zákon o hospodářské soutěži a spotřebitele 2010 (Cth)).

21              VYŠŠÍ MOC

()              Je-li párty (Dotčená strana) přestane být schopen zcela nebo zčásti plnit závazek podle těchto podmínek (jiný než závazek platit peníze) v důsledku události vyšší moci, musí dotčená strana neprodleně písemně oznámit druhé straně:

(I)               přiměřené podrobnosti o události vyšší moci; a

(Ii)              pokud je známo, pravděpodobný rozsah, v jakém nebude dotčená strana schopna plnit nebo se bude zdržovat s plněním svého závazku.

(B)              S výhradou dodržování ustanovení 21 (a) příslušná povinnost bude během akce vyšší moci pozastavena, pokud je ovlivněna událostí vyšší moci.

(C)              Dotčená strana musí vyvinout maximální úsilí, aby co nejrychleji překonala nebo odstranila událost vyšší moci.

(D)              Pro účely těchto podmínek se „událostí vyšší moci“ rozumí jakákoli:

(I)               Boží čin, úder blesku, úder meteorů, zemětřesení, bouře, povodeň, sesuv půdy, výbuch nebo oheň;

(Ii)              stávky nebo jiná protestní akce mimo kontrolu dotčené strany;

(iii)             válka, terorismus, sabotáž, blokáda, revoluce, vzpoura, povstání, občanský nepokoj, epidemie, pandemie; nebo

(iv)             jakékoli rozhodnutí vládního orgánu ve vztahu k COVID-19 nebo jakákoli hrozba COVID-19 mimo rozumnou kontrolu dotčené strany, pokud ovlivní schopnost dotčené strany plnit své závazky.

22              OZNÁMENÍ

()              Oznámení nebo jiná komunikace se stranou podle těchto podmínek musí být:

(I)               písemně a v angličtině; a

(Ii)              doručeno e-mailem druhé straně (v našem případě) na ahoj@jpscissors.com a (ve vašem případě) na e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem, nebo pokud nemáte účet, e-mailovou adresu spojenou s vaší objednávkou (Emailová adresa). Strany mohou aktualizovat svou e-mailovou adresu oznámením druhé straně.

(B)              Pokud strana, která zasílá oznámení, neví nebo by neměla mít důvodné podezření, že e-mail nebyl doručen na e-mailovou adresu druhé strany, bude učiněno oznámení:

(I)               24 hodin po odeslání e-mailu; nebo

(Ii)              na odpověď druhou stranou,

podle toho, co nastane dříve.

23              GENERÁL

23.1           ŘÍDÍCÍ právo a soudní příslušnost

Tato smlouva se řídí právem platným v západní Austrálii. Každá strana se neodvolatelně podrobuje výlučné jurisdikci soudů v Západní Austrálii a Austrálii a odvolacích soudů, které se jich týkají, ohledně veškerých řízení vyplývajících z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi. Každá strana se neodvolatelně vzdává námitek proti místu jakéhokoli právního procesu na základě toho, že proces byl zahájen na nevhodném fóru.

23.2           WAIVER

Žádná strana těchto podmínek se nemůže spoléhat na slova nebo chování jakékoli jiné strany jako na vzdání se jakéhokoli práva, ledaže by vzdání bylo písemné a podepsané stranou poskytující vzdání se.

23.3           ODDĚLENÍ

Jakákoli část těchto podmínek, která je zcela nebo částečně neplatná nebo nevymahatelná, je oddělena v rozsahu, v jakém je neplatná nebo nevymahatelná. Platnost a vymahatelnost zbývajících těchto podmínek není omezena ani jinak ovlivněna.

23.4           SPOLEČNÁ A VÍCE ODPOVĚDNOST

Závazek nebo závazek převzatý dvěma nebo více osobami nebo právo přiznané dvěma nebo více osobám je zavazuje nebo zvýhodňuje společně a nerozdílně.

23.5           ÚKOL

Strana nemůže postoupit, novovat nebo jinak převést žádná ze svých práv nebo povinností podle těchto podmínek bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

23.6           NÁKLADY

Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, musí každá strana uhradit své vlastní náklady a výdaje spojené s vyjednáváním, přípravou, prováděním a prováděním těchto podmínek.

23.7           CELÁ SMLOUVA

Tato dohoda ztělesňuje celou dohodu mezi stranami a nahrazuje jakékoli předchozí jednání, jednání, ujednání, porozumění nebo dohodu, výslovnou nebo předpokládanou, ve vztahu k předmětu těchto podmínek.

23.8           VÝKLAD

()              (jednotne a množné číslo) slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo (a naopak);

(B)              (měna) odkaz na $ nebo „dolar“ je na australskou měnu;

(C)              (rod) slova označující pohlaví zahrnují odpovídající slova jakéhokoli jiného pohlaví;

(D)              (definované pojmy) má-li slovo nebo fráze definovaný význam, má jakákoli jiná řeč nebo gramatická podoba daného slova nebo fráze odpovídající význam;

(E)              (člověk) odkaz na „osobu“ nebo „vy“ zahrnuje fyzickou osobu, pozůstalost fyzické osoby, společnost, orgán, sdružení, konsorcium nebo společný podnik (ať už zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku), partnerství, svěřenský fond a jakýkoli jiný subjekt ;

(F)               (strana) odkaz na stranu zahrnuje exekutory, administrátory, nástupce a povolené osoby, které tuto stranu obsahují, včetně osob využívajících nováci, a v případě správce zahrnuje jakéhokoli nahrazeného nebo dalšího správce;

(G)              (tyto podmínky) odkaz na stranu, doložku, odstavec, plán, výstavu, přílohu nebo přílohu je odkaz na stranu, doložku, odstavec, plán, výstavu, přílohu nebo přílohu nebo k těmto podmínkám a odkaz na tyto podmínky zahrnuje všechny plány, exponáty, přílohy a přílohy;

(H)              (dokument) odkaz na dokument (včetně těchto pojmů) je na tento dokument, jak je čas od času změněn, aktualizován, ratifikován nebo nahrazen;

(I)               (Nadpisy) nadpisy a slova tučným písmem jsou pouze pro přehlednost a nemají vliv na interpretaci;

(J)               (zahrnuje) slovo „zahrnuje“ a podobná slova v jakékoli formě není omezením; a

(K)              (nepříznivý výklad) žádné ustanovení těchto podmínek nebude pro stranu vykládáno nepříznivě, protože tato strana byla odpovědná za přípravu těchto podmínek nebo tohoto ustanovení.